koperta kontakt

Kancelaria Adwokacka
Anna Bagieńska – Zawłocka

ul. Cicha 8, 61-710 Poznań

T. +48 501 221 292, + 48 61 852 41 49

e-mail: [email protected]

NIP 781 135 38 94     REGON 639802182

Numer wpisu na listę adwokatów

Wielkopolskiej Izby Adwokackiej 441

 

Nr rachunku bankowego:

Santander Bank Polska SA: 38 1090 1463 0000 0001 0495 2571