Kompetencje i specjalizacje

Specjalizuję się w następujących rodzajach spraw:

Sprawy z zakres prawa rodzinnego i prawa majątkowego rodzinnego

 • Sprawy rozwodowe
 • Sprawy o separację
 • Sprawy alimentacyjne
 • Sprawy o uregulowanie kontaktów dziecka z rodzicem
 • Sprawy o powierzenie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy o adopcję
 • Sprawy o podział majątku wspólnego i inne roszczenia majątkowe między małżonkami
 • Inne sprawy związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym

Sprawy z zakresu prawa osobowego

 • Sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • Sprawy o ustanowienie opiekuna / kuratora
 • Sprawy o uznanie za zmarłego / stwierdzenie zgonu

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 • Sprawy związane z przyjęciem i odrzuceniem spadku, w szczególności przez małoletniego
 • Sprawy związane ze sporządzeniem testamentu i dziedziczeniem testamentowym
 • Sprawy o  dział spadku i roszczenia majątkowe między spadkobiercami
 • Sprawy o zachowek
 • Inne sprawy spadkowe

W ramach w/w spraw zajmuję się udzielaniem porad prawnych, negocjacjami i mediacjami   oraz prowadzeniem procesów sądowych

Współpracuję:

 • z najlepszymi w Poznaniu kancelariami notarialnymi oraz kancelariami komorniczymi
 • z podmiotami świadczącymi usługi detektywistyczne
 • z zespołem profesjonalnych psychologów i terapeutów dla dzieci, młodzieży i dorosłych.